ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Свјетлана Цвијић, ма, виши асистент

Канцеларија: 44

Телефон:+38751319142

Email: svjetlana.cvijic@pmf.unibl.org

ORCID: 0000-0002-4676-2671

ENGLISH

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • 2016. мастер еколог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2008. дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА:

 • 2016. – данас, виши асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2010. – 2016., асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

НАСТАВА:

Основне студије:

 • Екомониторинг и биоиндикатори
 • Биоиндикатори  и мониторинг систем
 • Основи екологије
 • Општа екологија
 • Обнова и унапређивање екосистема
 • Заштићена подручја
 • Екологија

УЏБЕНИЦИ:

Лубарда Б., Голуб Д., Декић Р., Јањић Н., Лолић С., Дмитровић Д., Максимовић Т., Манојловић М., Параш С., Шкондрић С., Шукало Г., Цвијић С., Шибаревић М., Пљеваљчић Т., Радусин Сопић Б. (2019): Тест питања за припрему пријемног испита из биологије. Остале наставне публикације. Природно – математички факултет Универзитета у Бањој Луци. ИСБН: 978-99955-21-79-0

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА:

 • Екологија, хидробиологија, мониторинг површинских вода, ихтиологија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ:

 • Дистрибуција, екологија и конзервација змија на подручју источне Херцеговине. Министарство за научнотехнолошки развој, високо обарзовање и информационо друштво РС. – члан пројектног тима, 2019-2020.
 • Макрозообентос извора Националног парка Козара. Министарство за научнотехнолошки развој, високо обарзовање и информационо друштво РС. – члан пројектног тима, 2018-2020.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ:

 • Golub, D., Lolić, S., Dmitrović, D.,  Dekić, R. , Šukalo, G., Cvijić, S., (2018) Physical, Chemical and Biological Indicators of the Jablanica River Water Quality (Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina). Water Research and Management:11-18.
 • Golub, D., Dekić, R. , Manojlović, M., Friščić, J., Šukalo, G:,  Cvijić, S., Lolić, S. (2017) Zajednice riba kao indikator kvaliteta vode sliva rijeke Ukrine (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina), Voda 2017.
 • Golub, D., Cvijić, S., Grujičić, T., Lolić, S., Dekić, R. (2016) Otpadne vode banjalučke pivare – karakteristike i uticaj na rijeku Vrbas. 45. konferencija o aktuelnim temama korišćenja i zaštite voda VODA 2016. 481-486.
 • Голуб, Д., Марић, Ж.,  Шукало, Г., Цвијић, С., Декић, Р. (2016) Морфолошке какрактеристике Cobitis elongatoides и Sabanejewia balcanica (Cobitidae) из ријеке Сутрулије.  III Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (СБЕРС 2015), 139-148.
 • Golub, D.,  Đekić, T., Dekić, R., Šukalo, G. , Cvijić, S. (2016) Ihtiofauna vodotoka Švrakava kao indikator kvaliteta vode. Osmi međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“. 152-156.
 • Јањић, Н., Цвијић, С. (2017). Анализа успјеха студената биологије и екологије у зависности од предзнања из средње школе. СКУП 8 (2), Природно-математички факултет, 13-25.

ОСТАЛО:

 • Члан организационог одбора IV Симпозијума биолога и еколога Републике Српске – СБЕРС2020, Бања Лука, Република Српска