OPŠTE INFORMACIJE:

Svjetlana Cvijić, ma, viši asistent

Kancelarija: 44

Telefon:+38751319142

Email: svjetlana.cvijic@pmf.unibl.org

ORCID: 0000-0002-4676-2671

ENGLISH

 

OBRAZOVANJE:

 • 2016. master ekolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2008. diplomirani biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

AKADEMSKA, NAUČNA I STRUČNA ZVANJA:

 • 2016. – danas, viši asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
 • 2010. – 2016., asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

NASTAVA:

Osnovne studije:

 • Ekomonitoring i bioindikatori
 • Bioindikatori  i monitoring sistem
 • Osnovi ekologije
 • Opšta ekologija
 • Obnova i unapređivanje ekosistema
 • Zaštićena područja
 • Ekologija

UDŽBENICI:

Lubarda B., Golub D., Dekić R., Janjić N., Lolić S., Dmitrović D., Maksimović T., Manojlović M., Paraš S., Škondrić S., Šukalo G., Cvijić S., Šibarević M., Pljevaljčić T., Radusin Sopić B. (2019): Test pitanja za pripremu prijemnog ispita iz biologije. Ostale nastavne publikacije. Prirodno – matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. ISBN: 978-99955-21-79-0

OBLAST NAUČNOG ISTRAŽIVANJA:

 • Ekologija, hidrobiologija, monitoring površinskih voda, ihtiologija

ODABRANI PROJEKTI:

 • Distribucija, ekologija i konzervacija zmija na području istočne Hercegovine. Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS. – član projektnog tima, 2019-2020.
 • Makrozoobentos izvora Nacionalnog parka Kozara. Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS. – član projektnog tima, 2018-2020.

ODABRANE REFERENCE:

 • Golub, D., Lolić, S., Dmitrović, D.,  Dekić, R. , Šukalo, G., Cvijić, S., (2018) Physical, Chemical and Biological Indicators of the Jablanica River Water Quality (Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina). Water Research and Management:11-18.
 • Golub, D., Dekić, R. , Manojlović, M., Friščić, J., Šukalo, G:,  Cvijić, S., Lolić, S. (2017) Zajednice riba kao indikator kvaliteta vode sliva rijeke Ukrine (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina), Voda 2017.
 • Golub, D., Cvijić, S., Grujičić, T., Lolić, S., Dekić, R. (2016) Otpadne vode banjalučke pivare – karakteristike i uticaj na rijeku Vrbas. 45. konferencija o aktuelnim temama korišćenja i zaštite voda VODA 2016. 481-486.
 • Golub, D., Marić, Ž.,  Šukalo, G., Cvijić, S., Dekić, R. (2016) Morfološke kakrakteristike Cobitis elongatoides i Sabanejewia balcanica (Cobitidae) iz rijeke Sutrulije.  III Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015), 139-148.
 • Golub, D.,  Đekić, T., Dekić, R., Šukalo, G. , Cvijić, S. (2016) Ihtiofauna vodotoka Švrakava kao indikator kvaliteta vode. Osmi međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“. 152-156.
 • Janjić, N., Cvijić, S. (2017). Analiza uspjeha studenata biologije i ekologije u zavisnosti od predznanja iz srednje škole. SKUP 8 (2), Prirodno-matematički fakultet, 13-25.

OSTALO:

 • Član organizacionog odbora IV Simpozijuma biologa i ekologa Republike Srpske – SBERS2020, Banja Luka, Republika Srpska