Катедра: Ботаника
Ужа научна област: Биљне науке, ботаника

Предмети: Анатомија биљака, Морфологија биљака, Методика наставе биологије I, Методика наставе биологије II,
Методика наставе екологије и заштите животне средине, Екомониторинг и биоиндикатори, Морфологија биљака

Кабинет: 44
Телефон: +387 51 319 142
Е-пошта: tanja.pljevaljcic@pmf.unibl.org

Консултације: сриједа 12.00-14.00
Биографија
Библиографија
Biography