ОБАВЈЕШТЕЊЕ
 
За прву годину:
 
По препорукама Универзитета у Бањој Луци од понедјељка 23. марта ћемо почети са онлине наставом. 
У ту сврху, креирали смо Google classroom за предмет Увод у програмирање.
Студенти, који слушају овај предмет, на линку могу да пронађу упуство како да се пријаве за праћење овог предмета и како да користе наведени систем. За пријаву је потребно да користите званичне факултетске емаил адресе (више на линку), а код предмета Увод у програмирање је wer2yc5.
 
Сва будућа обавјештења у вези овог предмета биће постављена на наведеној Google classroom-у.
 
За четврту годину:
 
По препорукама Универзитета у Бањој Луци од понедјељка 23. марта ћемо почети са онлине наставом. 
У ту сврху, креирали смо Google classroom за предмет Примјена мултимедија у образовању.
Студенти, који слушају овај предмет, на линку могу да пронађу упуство како да се пријаве за праћење овог предмета и како да користе наведени систем. За пријаву је потребно да користите званичне факултетске емаил адресе (више на линку), а код предмета Увод у програмирање је jftpvze.
 
ОБАВЈЕШТЕЊЕ 
за студенте Техничког васпитања и информатике  који слушају предмет Методика наставе информатике да је на платформи Google учионица постављен материјал за предавања и вјежбе из овог предмета.
 
Студенти могу да приступе овом материјалу искључиво преко званичне факултетске адресе, а приступни код за ову учионицу је: 5i5d3y5
 
Сва будућа обавјештења у вези овог предмета биће постављена на наведеној Google classroom-у.