Terenska nastava za studente treće godine SP Biologija i SP Ekologija i zaštita životne sredine realizovana je u periodu od 13. do 16 maja 2019. godine. Studenti su se ovom prilikom upoznali sa biodiverzitetom Crnogorskog primorja uz pomoć nastavnika: dr Nade Šumatić, dr Siniše Škondrića, dr Dejana Dmitrovića i dr Gorana Šukala. Studenti su obišli Institut za biologiju mora u Kotoru te radili na lokalitetima: Tivatska Solila, Plavi Horizonti, Ulcinjska plaža i NP Skadarsko jezero.