Katedra: Fizička geografija i geologija
Uža naučna oblast: Fizička geografija
Predmeti: Geomorfologija, Aplikativna geomorfologija, Primijenjena geomorfologija, Vrednovanje prirodnih potencijala

Kabinet: 32
Telefon: +387 51 319 142, lok.109
E-mail: rtosic@blic.net ; rtosic@gmail.com
Konsultacije: ponedjeljak, utorak, od 10.00 do 12.00

Biografija
Bibliografija