Сунчица Сукур која је запослена као асистент истраживач на СП Хемија на пројекту RIS RESTORE, а уједно је и мастер студент, освојила је 3. мјесто на међународном такмичењу за иновативне идеје из области наука о материјалима, организованом од стране EIT RawMaterials Hub, Regional Centre Adria.

Сунчица је представила резултат свог дипломског рада одбрањеног у јулу 2020, а који је донио значајан потенцијално апликативан резултат о домаћем пирофилиту. Пирофилит је алумосиликат кога у Босни и Херцеговини имамо око 38 милиона тона у налазишту Парсовићи код Коњица што га чини вјероватно највећим налазиштем овог минерала у свијету.

Сунчица је детаљним испитивањем кинетике неутрализације киселих раствора микронизираним пудером од пирофилита, дошла до закључка да је та кинетика веома брза, односно да пирофилит у периоду краћем од једне минуте потпуно неутралише киселе растворе чак и до pH=2, а затим их и пуферује у благо базну обаст од око pH=8. Овај феномен би се могао примијенити у брзом третману повреда киселинама у раду, индустрији или у случајевима напада киселинама који су нажалост у свијету веома чести.

Радило би се о погодном паковању пирофилита у бочице сличне бочицама за беби пудер које би требале бити при руци у кутијама за прибор за прву помоћ у сваком дому или на сваком радном мјесту гдје постоји могућност ових повреда. Доказивање ове примјене се наставља у сарадњи са колегама са СП Биологија.

Награда подразумијева и скромни новчани износ, али је престижна обзиром да је Сунчицин резултат остварен у скромним лабораторијским условима, на уређају купљеном из средстава пројекта ТRАКМАТ (подршка Министарства за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво). Други такмичари су напротив представили резултате подржане вриједним међународно финансираним пројектима. Награда такође представља стимулацију осталим студентима да кроз пројектне aктивности на СП Хемија настављају остваривати овако запажене разултате.

Повезницe:

https://pmf.unibl.org/trakmat-national-project/

https://eitrawmaterials.eu/

https://www.eitrawmaterials-rcadria.eu/events/adria-innovation-day-2020