Руководилац СП Техничко васпитање и информатика:

– др Радослав Декић, ванредни професор

канцеларија 45

+387/51/319-142 локал: 104

radoslav.dekic@pmf.unibl.org