Petak, 27.01.2022
Pismeni dio ispita iz Uvoda u programiranje će biti održan 1. februara u 10 časova.