Srijeda, 15.05.19.

OBAVJEŠTENJE

za studente SP TViI – IV godina – DOŠKOLOVAVANJE

 OSNOVI AUTOMATIZACIJE (OA Prof. dr Vlado Krunić

Obavještavamo studente da će predavanja iz OA biti u subotu, 18.05 t. g., sa početkom u 9 časova u AMF.

 ENERGETSKA EFIKASNOST I NEZAVISNOST (EEN Prof. dr Goran Trbić

Obavještavamo studente da će predavanja i vježbe iz EEN biti u subotu, 25.05 t. g., sa početkom u 10 časova u AMF

Ponedjeljak, 13.05.19.
Usmeni ispiti za koje je nadležan profesor Filipović biće održani u ponedjeljak 27. maja sa početkom u 9 časova.

Predavanja iz predmeta Primjena multimedija u obrazovanju biće održana u ponedjeljak 27. maja sa početkom u 17 časova.
Srijeda, 06.03.19.

OBAVJEŠTENJE

za studente SP TViI – III godina

Teme završnog rada 

Obavještavamo studente koji prijavljuju temu završnog rada u akademskoj 2018/19. godini prilikom upisa 6. semestra da se registruju (potpišu na spisak tema koji se nalazi na oglasnoj ploči studijskog programa).

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 BANJA LUKA

P R I J E D L O G

Teme završnih radova

za akademsku 2018/2019. godine – d o p u n a   

 STUDIJSKI PROGRAM TEHNIČKO VASPITANJE I INFORMATIKA
Redni broj Nastavnik / M e n t o r Uža naučna oblast Nastavni predmet Tema završnog rada
1. Dr Mićo Gaćanović, vanr. prof. ET1

ET2

1.       Električne pojave u atmosferi

(ime i prezime, datum, potpis, br. ind.

NARIĆ  ZORKA, 28.02.2019., SIGN, 169/14)