Petak, 12.06.20.

Usmeni ispiti za prvi termin junsko-julskog roka kod prof. Matića će biti održani u
  • četvrtak, 9. jula, sa početkom u 9 časova 
  • petak 10. jula, sa početkom u 9 časova
Srijeda, 06.03.19.

OBAVJEŠTENJE

za studente SP TViI – III godina

Teme završnog rada 

Obavještavamo studente koji prijavljuju temu završnog rada u akademskoj 2018/19. godini prilikom upisa 6. semestra da se registruju (potpišu na spisak tema koji se nalazi na oglasnoj ploči studijskog programa).

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 BANJA LUKA

P R I J E D L O G

Teme završnih radova

za akademsku 2018/2019. godine – d o p u n a   

 STUDIJSKI PROGRAM TEHNIČKO VASPITANJE I INFORMATIKA
Redni brojNastavnik / M e n t o rUža naučna oblastNastavni predmetTema završnog rada
1.Dr Mićo Gaćanović, vanr. prof.ET1

ET2

1.       Električne pojave u atmosferi

(ime i prezime, datum, potpis, br. ind.

NARIĆ  ZORKA, 28.02.2019., SIGN, 169/14)