2022. godina
Smiljana Paraš, CITOLOGIJA 1, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2022.