2021. година
Помоћни уџбеник
Практикум из биогеографије, Завод за уџбенике и наставна средства
др Горана Трбића и др Татјане Попов

2016. година

Универзитетски уџбеник
ГЕОГРАФИЈА
СТАНОВНИШТВА
др Бранислав Ђурђев, др Даниела Арсеновић и др Драшко Маринковић
.