2021. година
Maja Манојловић, ТЕРЕСТРИЧНА ЕКОЛОГИЈА, Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 2021.


2021. година
Помоћни уџбеник
Практикум из биогеографије, Завод за уџбенике и наставна средства
др Горана Трбића и др Татјане Попов


2016. година

Универзитетски уџбеник
ГЕОГРАФИЈА
СТАНОВНИШТВА
др Бранислав Ђурђев, др Даниела Арсеновић и др Драшко Маринковић
.