2022. година
Dragojla Golub, ZOOLOSKI PRAKTIKUM, Prirodno-matematicki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2022.


2022. година
Смиљана Параш, ЦИТОЛОГИЈА 1, Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 2022.


2022. година
Даворин Бајић, Лука Сабљић, ГИС АНАЛИЗЕ, Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 2022.


2021. година
Maja Манојловић, ТЕРЕСТРИЧНА ЕКОЛОГИЈА, Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 2021.


2021. година
Помоћни уџбеник
Практикум из биогеографије, Завод за уџбенике и наставна средства
др Горана Трбића и др Татјане Попов


2016. година

Универзитетски уџбеник
ГЕОГРАФИЈА
СТАНОВНИШТВА
др Бранислав Ђурђев, др Даниела Арсеновић и др Драшко Маринковић
.