2022. godina
Dragojla Golub, ZOOLOSKI PRAKTIKUM, Prirodno-matematicki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2022.


2022. godina
Smiljana Paraš, CITOLOGIJA 1, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2022.


2022. godina
Davorin Bajić, Luka Sabljić, GIS ANALIZE, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2022.


2021. godina
Maja Manojlović, TERESTRIČNA EKOLOGIJA, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2021.


2021. godina
Pomoćni udžbenik
Praktikum iz biogeografije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
dr Gorana Trbića i dr Tatjane Popov


2016. godina

Univerzitetski udžbenik
GEOGRAFIJA
STANOVNIŠTVA
dr Branislav Đurđev, dr Daniela Arsenović i dr Draško Marinković
.