1.УПЛАТА 42.00 КМ  упис семестра

ЖИРО РАЧУН БР: 5 5 1- 0 0 1- 0 0 0 0 9 0 7 0- 7 6   Уникредит банка а.д. Бања Лука

ЖИРО РАЧУН БР: 555 – 000 – 06053684 – 82          Нова банка а.д.Бања Лука

Сврха уплате: административни трошкови

БРОЈ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: јединствен матични број студента

Врста уплате:0- редовна уплата

ПРИМАЛАЦ: рачун посебних намјена за институције  високог образовања

ВРСТА ПРИХОДА: 722512

ОПШТИНА: 002

БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 1250009

Позив на број:0000000333

 2. УПЛАТА 20.00 КМ – за индекс и уписни материјал

ЖИРО РАЧУН БР: 5 5 1- 0 0 1- 0 0 0 0 9 0 7 0- 7 6        –  Уникредит банка а.д.Бања Лука

ЖИРО РАЧУН БР : 555 – 000 – 06053684 – 82         – Нова банка а.д. Бања Лука

Сврха уплате: индекс и уписни материјал

БРОЈ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: јединствен матични број студента

Врста уплате:0- редовна уплата

ПРИМАЛАЦ: рачун посебних намјена за институције  високог образовања

ВРСТА ПРИХОДА: 722512

ОПШТИНА: 002

БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 1250009

Позив на број : 0000000333

Уписи трају од 08.07.2020. године до 17.07.2020. године.

 Од докумената за упис потребни су:

  1. Двије фотографије 50 x 60 mm
  2. Љекарско увјерење о психо – физичкој способности
  3. Уплате
  4. Материјал за упис и индекс ( добијате у студентској служби ) .