ИЗНОС 70,00 КМ

ПРИМАЛАЦ: рачун Властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

ЖИРО РАЧУН БР: 555-000-06053684-82 код Нове  банке а.д.Бања Лука

ЖИРО РАЧУН БР: 551-001-00009070-76 код Уникредит банка а.д.Бања Лука

Сврха уплате:  за квалификациони испит

Врста уплате: 0- редовна уплата

ВРСТА ПРИХОДА: 722512     

ОПШТИНА: 002

БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 1250009

Позив на број:0000000333

БРОЈ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: матични број кандидата