Проф. др Стеван Савић са Департмана за географију, туризам и хотелијерство из Новог Сада одржаће предавање, 23. маја 2019. године у 10.00 сати у амфитеатру Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, на тему: „Урбано острво топлоте-праћење и проблеми“. Предавање организује Катедра за физичку географију и геологију ПМФ-а.