Име и презиме Студијски програм
Др Биљана Давидовић Плавшић Хемија
Др Владимир Јовановић Математика и информатика
Др Зоран Рајилић Физика
Др Нина Јањић Биологија
Др Драгојла Голуб Биологија
Др Ирена Медар Тањга Географија
Др Весна Рајчевић Географија
Др Душица Пешевић Географија
Др Свјетлана Лолић Биологија
Др Биљана Лубарда Биологија
Др Драган Матић Математика и информатика
Др Дијана Јелић Хемија
Др Милица Балабан Хемија
Др Смиљана Параш Биологија
Др Тања Максимовић Биологија
Др Синиша Шкондрић Биологија
Др Душанка Марчетић Физика
Др Млађен Трифуновић Географија
Др Неда Живак Просторно планирање
Др Тања Мишлицки Томић Географија
Др Маја Манојловић Екологија и заштита животне средине
Др Драгана Маливук Гак Физика
Др Синиша Суботић Психологија
Др Звјездана Сандић Хемија