Ime i prezime Studijski program
Mr Slađana Babić Matematika i informatika
Mr Dragana Blagojević Hemija
Mr Olja Đorđić Fizika
Mr Bojan Nikolić Matematika i informatika
Branka Bilbija, ma Biologija
Novica Lovrić, ma Geografija
Milica Lukač, ma Biologija
Svetlana Milošević, ma Geografija
Dragan Papić, ma Geografija
Maja Šibarević, ma Biologija
Nemanja Rakić, ma Fizika
Ivan Samelak, ma Hemija
Milanka Treml, ma Matematika i informatika
Dimitrije Čvokić, ma Matematika i informatika
Dragana Šnjegota, ma Biologija
Slobodan Gnjato, ma Geografija
Aleksandar Majić, ma Geografija
Vukosava Čolić Prostorno planiranje
Dino Hasanagić, ma
Marko Đukanović, ma Matematika i informatika
Milana Grbić, ma Matematika i informatika
Tatjana Zec Matematika i informatika
Svjetlana Cvijić, ma Ekologija i zaštita životne sredine
Marko Ivanišević, ma Prostorno planiranje
Sanja Pržulj, ma Hemija