Катедра: Просторно планирање, шеф студијског програма
Ужа научна област: Просторно планирање и одрживи развој

Предмети:  Основе просторног планирања,
Системи планирања у БиХ,
Локална самоуправа и имплементација просторих планова

Кабинет 45
Телефон:  387 51 319 142
и-мејл: neda.zivak@pmf.unibl.org

Биографија
Библиографија