Katedra: Regionalna geografija
Uža naučna oblast: Regionalna geografija

Predmeti: Uvod u geografiju, Regionalna geografija svijeta 1, Principi i metode regionalizacije

Kabinet: 36
Telefon: +387 51 319 142, lok.108
E-mail: milenko.reg@gmail.com
Konsultacije:  ponedjeljak 12.30 do 13.30, četvrtak od 11.00-13.00

Biografija
Bibliografija