Природно-математички факултет сарађује са великим бројем јавних установа, удружења грађана и невладиних организација из домена образовања, екологије, заштите животне средине, туризма, просторног планирања и других области повезаних са природним наукама и математиком. У наредном периоду, наш Факултет планира да ојача и прошири сарадњу и са другим установама које су заинтересоване за реализацију заједничких активности. У наставку су наведене институције са којима Факултет има остварену сарадњу.

Образовне институције:

Јавне установе:

Друштва и организације: