Основне студије

Природно-математички факултет (ПМФ) у Бањој Луци представља изврстан избор за студенте који су заинтересовани за научна истраживања и наставу у области природних, математичких и информатичких наука.

ИНФОРМАТИКА

ХЕМИЈА

БИОЛОГИЈА

ЕКОЛОГИЈА

ГЕОГРАФИЈА

МАТЕМАТИКА

ФИЗИКА

ТУРИЗАМ

 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

ГИС

  
ТЕХНИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Која звања могу да стекнем након завршетка основних студија на ПМФ-у?

Звање које стичеш након завршетка ПМФ-а зависи од избора студијског програма, као и избора смјера на студијском програму.

Студирањем неког од наставних смјерова стичеш звање професора за одређен предмет(е), док избором општег смјера стичеш звање дипломираног из одрeђене научне области.

Желим да будем..

ПРОФЕСОР...

ДИПЛОМИРАНИ...

Важни датуми за упис 2024.

Објављивање конкурса: 12.06.2024.

Предаја докумената: од 24.06. до  28.06.2024.

Пријемни испит: 01.07.2024.

Упис: од 08.07. до 12.07. 2024.

Детаљније можете прочитати овдје.

Датуме и сатнице припремне наставе из хемије и математике можете наћи овдје.

Теме припремне наставе из хемије и математике су доступне овдје.

 

Како да упишем основне студије на ПМФ-у?


1. Прочиташ Конкурс за упис основних студија на ПМФ-у2. Предаш потребне документе и пријавиш се за полагање пријемног испита3. Положиш пријемни испит4. Освојиш потребан број бодова5. Провјериш резултате на ранг листи6. Стекнеш право на упис на факултет7. Видимо се на предавањима у октобру!

Како да се припремим за пријемни испит на ПМФ-у?

Да би се што боље припремио за пријемни испит, препоручујемо ти да се пријавиш на припремну наставу. Припремна настава се најчешће организује у јуну мјесецу, прије пријемног испита и буде најављена на веб страници факултета и веб страницама студијских програма.

Предмет из којег из којег полажеш пријемни испит зависи од изабраног студијског програма. Предмете који се полажу на пријемном испиту по студијским програмима можеш наћи

овдје.

За све предмете постоји одговарајућа литература. Више информација о литератури можеш наћи

овдје.

Ако си заинтересован за припремну наставу, прати информације о терминима за пријављивање и похађање припремне наставе на страницама студијских програма.

Да ли могу да се препишем са другог факултета на ПМФ?

Да, можеш да се препишеш са другог факултета и процедура је сљедећа.

Потребно је да прије почетка школске године поднесеш Молбу за препис. Празан образац молбе преузми на овом линку.

Право на препис можеш остварити прије почетка наставе.
Уз попуњену молбу треба да приложиш и Потврду о студирању, коју треба да извадиш на факултету са којег се преписујеш. Уз ову потврду, извади и Потврду о положеним испитима, заједно са наставни планом и програмом тих предмета које си положио. Након одобреног преписа, Комисија за признавање испита врши еквиваленцију и признавање предмета на основу потврде о положеним испитима.
По правилу, да би остварио право преписа, потребно је да имаш барем један положен предмет, који ти се може признати на новом студијском програму.

Које докторске студије постоје на ПМФ-у?

Докторске студије на ПМФ-у  представљају могућност за студенте који теже високом нивоу истраживања у области природних и математичких наука. Програм обезбеђује интензивну обуку, наставу и подршку ментора, омогућавајући студентима да развијају оригинална и истраживачка рјешења у својој области. Студенти докторских студија на ПМФ-у имају могућност учествовања у напредним истраживачким пројектима и развијања својих научних истраживачких компетенција, што их припрема за лидерску улогу у научној заједници.

На ПМФ-у постоје докторске студије из:
Математике
Хемије