Области истраживања

На ПМФ-у се проводе истраживања из бројних научних области које припадају природним наукама и математици. ПМФ је матичан за сљедећа научна поља:

Биолошке науке


Биотехнологија животне средине


Геонауке


Информационе науке


Математика


Остале друштвене науке


Остале природне науке


Физичке науке


Хемијске науке

Кликом на научно поље добијају се информације о ужим научним областима које припадају датом научном пољу.

На ПМФ-у постоји укупно 21 катедра. Више о катедрама можете пронаћи овдје.

Све информације о матичности чланица Универзитета у Бањој Луци су доступне овдје.

Научно – истраживачки пројекти

Велики број активних и реализованих истраживачких пројеката представља потврду активности и стручности запослених на ПМФ-у у погледу квалитетног научно-истраживачког рада. Реализација пројеката доприноси квалитетнијој материјално-техничкој опремљености која пружа могућности за савремена истраживања и сарадњу Факултета са домаћим и међународним институцијама. Такође, рад на пројектима један је од значајних сегмената у процесу увођења младих истраживача у науку.

Више информација о активним националним пројектима можете наћи овдје. Информације о активним међународним пројектима су доступне овдје.

Пројекти који су реализовани у претходном периоду су доступни овдје.

Подршка при писању и реализацији пројеката долази од Канцеларије за научно – истраживачки рад и развој.

Сарадња

Сарадња игра кључну улогу у развоју и напретку ПМФ-а. Кроз успостављање партнерстава са реномираним институцијама широм свијета, ПМФ ствара динамично окружење које подстиче размјену знања, искустава и ресурса.

ПМФ има потписане уговоре о сарадњи са већим бројем факултета и других истраживачких институција из земље, региона и Европе. Више информација о партнерима ПМФ-а из земље и региона је доступно овдје.

Поред домаћих и регионалних партнера, ПМФ има и бројне међународне партнере. Детаљи о међународним партнерима су доступни овдје. Више информација о међународној сарадњи  је доступно на страници Међународна сарадња.

 

Сарадња са привредом

Сарадња између ПМФ-а и привреде ствара мост између теорије и праксе, чиме се обезбеђује релевантност образовања и истраживања. ПМФ је извор стручњака у области природних, математичких и информатичких наука, а сарадња са привредом пружа студентима прилику да стекну практично искуство кроз програме стручне праксе, радионице и пројекте. Овај директни контакт са пословним свијетом омогућава студентима да унаприједе своје вјештине и прилагоде се стварним изазовима које доноси рад у реалном сектору.

ПМФ сарађује са бројним партнерима из привреде. Сарадња се остварује на основу Споразума о пословно-техничкој сарадњи, а реализује се кроз низ заједничких активности преноса знања између академске и пословне заједнице, што подстиче иновације и доприноси укупном економском развоју.

Списак свих партнера из привреде можете наћи овдје.

Часописи

ПМФ је издавач научног часописа ACTA SCIENTIFICA BALCANICA, који објављује радове из области природних и математичко-рачунарских наука.
Више информација о часопису је доступно на страници часописа.

ПМФ је суиздавач часописа Гласник, који објављује радове из области географије и њених сродних дисциплина.

ПМФ је суиздавач часописа Мат-Кол, који прихвата за публиковање радове из методике наставе математике и информатике, математичког образовања, филозофије и историје математике, теоријске и примјењене математике и информатике везане за наставу, као и оригиналне научне радове из области математике и информатике

 

Конференције и скупови

У организацији Природно-математичког факултета одржан је велики број научних конференција, симпозијума, студентских конференција и сличних манифестација. Поред тога што се на тај начин подиже  ниво научног рада на Факултету, врши размјена мишљења и успоставља сарадња са сличним сродним институцијама, ове активности дају пуни допринос развоју научно-истраживачког рада у широј друштвеној заједници. Такође, научне конференције су одлична прилика за увођење младих у научно-истраживачки рад и за повезивање са водећим научницима из окружења. На страници су доступне информације о издвојеним конференцијама и манифестацијама које је организовао ПМФ.

 

Издавачка дјелатност

Издавачка дјелатност на ПМФ-у игра кључну улогу у ширењу научног знања и подршци образовању. ПМФ издаје стручне публикације и уџбенике, пружајући студентима, истраживачима и широј јавности приступ релевантним информацијама. На тај начин не само да се обогаћује знање у области природних, математичких и информатичких наука већ се и подржава мисија факултета у дјељењу истраживачких достигнућа и подстицању даљег научног раста.

ПМФ је издавач значајног броја наставних и научних публикација. План издавачке дјелатности ПМФ-а за 2024. годину је доступан овдје, док се Извјештај о реализацији издавачке дјелтности за 2023. може наћи овдје.

Електронска издања су доступна на страници – еПубликације.

Популаризација науке

ПМФ предано ради на приближавању фасцинантног свијета науке свим генерацијама, с посебним нагласком на најмлађе. Овај ангажман има за циљ подстицање радозналости и откривање чуда природе и математике на приступачан и узбудљив начин.

ПМФ има привилегију посједовања различитих простора који додатно обогаћују искуство учења. Тако факултетски акваријум  представља фасцинантан свијет водених екосистема, пружајући посјетиоцима увид у богатство и разноликост воденог свијета.

Уз то, ПМФ има и планетаријуму, који отвара врата бескрајном свијету астрономије. Посјетиоци могу уживати у фасцинантним пројекцијама звезданог неба, планетарних система и других астрономских чуда, доживљавајући тако незаборавно искуство истраживања свемира.

У оквиру својих иницијатива, ПМФ организује и Дане математике, посебан догађај посвећен откривању чуда математике кроз различите активности, такмичења и радионице. Овај догађај има за циљ подстицање љубави према математици међу посјетиоцима и указивање на забавну и занимљиву страну ове научне дисциплине.

ПМФ такође активно учествује на „Фестивалу науке“, значајној манифестацији која окупља научнике, истраживаче и ентузијасте. Кроз интерактивне изложбе, предавања и експерименте, ПМФ доприноси ширењу научне писмености и подстицању истраживачког духа међу посјетиоцима фестивала.