Природно-математички факултет интензивно сарађује са сродним факултетима из региона. Сарадња се одвија кроз заједнички научно-истраживачки рад и наставни процес. Природно-математички факултет има остварену сарадњу са сљедећим институцијама:

Факултети:

Научни институти: