Академска 2023/2024. година

Академска година на ПМФ-у представља период у којем студенти и наставници заједно истражују, уче и дијеле знање. Током академске године организују се предавања и испити, одржавају се семинари и реализују студентски пројекти.

Упис у љетњи семестар академске 2023/24. годину почиње 19. фебруара 2024. године, а завршава се 29. фебруара 2024.

Настава на сва три циклуса студија на ПМФ-у у љетњем семестру академске 2023/24. године почиње 19. фебруара 2023. године и трајаће до 7. јуна 2024. године.

Више информација о свим терминима можете наћи у академском календару 2023/24.

Распоред наставе за љетњи семестар 2023/24. године

Распоред наставе за љетњи семестар академске 2023/24. године је доступан на сајтовима студијских програма:

еСтудент

На нивоу Универзитета постоји јединствен студенстки сервис eСтудент, који представаља централно мјесто за све административне задатке које студенти обављају преко интернета, умјесто шалтера у Студентској служби. Функционалности овог сервиса укључују преглед предстојећих испитних рокова и испита, пријаву и преглед пријављених испита, одјављивање испита, преглед испуњених обавеза, уписа, преглед оцјена, неположених испита и остварених ECTS бодова, као и информације о дипломском раду и анкете о професорима. Систем је базиран на Факултетском информационом систему и служи као једноставно и ефикасно средство за управљање студентским административним активностима. Упуство за употребу сервиса еСтудент је доступно на линку.

Студенти на ПМФ-а поред система еСтудент користе и званичну е-mail адресу са доменом @student.pmf.unibl.org, која функционише преко Gmail сервиса. Ова адреса је службена и пружа студентима могућност за званичну комуникацију са факултетом, професорима, асистентима и осталим релевантним инстанцама.  Поред тога ова адреса је основа за употребу дигиталне учионице – Google classroom.

Приступни подаци за сервис еСтудент и студентску е-mail адресу се добијају у Студентској служби након уписа на ПМФ, а прије почетка прве академске године.

Планови извођења наставе за љетњи семeстар 2023/24. године

Планови извођења наставе за љетњи семестар академске 2023/24. године су доступни на сајтовима студијских програма:

Студентска служба

Студентска служба ПМФ-а има за задатак пружање различитих услуга и подршке студентима за вријеме њихових академских студија. Неки од уобичајених задатака студентске службе укључују:

  • Информисање студената: Пружање информација о академским процедурама, роковима, предметима, стипендијама и другим важним аспектима студентског живота.
  • Регистрација и упис: Помоћ студентима у процесима регистрације за предмете, уписа у текућу академску годину и остале административне процедуре.

Запослени у Студентској служби ПМФ-а:

Адреса електронске поште: studentska.sluzba@pmf.unibl.org
Tелефон: 051/304-722

Размјена студената

Размјена студената је идеална прилика да се упознаш са радом других факултета, упознаш нове културе и стекнеш нова искуства живећи и студирајући у сасвим другачијем окружењу. Сусрешћеш се са новим начином учења, различитим методама и предавачким стиловима. Унаприједићеш своје језичке вјештине и стећи нове пријатеље.

Као студент имаш право да одређено вријеме (семестар или студијску годину) проведеш на другој установи високог образовања, посредством међународних програма за размјену студената, или на бази билатералних уговора између универзитета. У складу са уговором о студирању који закључујеш са Универзитетом у Бањој Луци, на основу оствареног успјеха на универзитету на којем боравиш на размјени, могу ти се признати неки испити које би требао да полажеш на свом факултету.

Више информација о размјени је доступно на страници Међународна сарадња.

Теренска настава

Теренска настава на ПМФ-у представља узбудљиви дио образовног процеса кроз који ћеш имати прилику да примијениш своје теоријско знање на конкретним теренским истраживањима. Ова активност ти обезбјеђује практично искуство у прикупљању и анализи теренских података, док уједно развијаш и своје истраживачке и методолошке вјештине. Теренска настава доприноси ширењу холистичког разумијевања предмета и подстиче студенте на креативно примјењивање стечених компетенција у рјешавању реалних проблема из области природних наука.

Теренска настава се изводи на неколико студијских програма ПМФ-а  у складу са правилима дефинисаним наставним планом и програмом. Више о теренској настави на појединачним студијским програмима прочитај на сљедећим линковима:

Хоспитивање студената у основним и средњим школама

Ако студираш наставни смјер, потребно је да као студент проведеш неко вријеме у основној или средњој школи. Ово искуство је драгоцјено јер ти пружа практичан увид у наставни процес и омогућава ти да примијениш теоријско знање у стварном окружењу. Рад у учионици помаже ти да развијеш педагошке вјештине, усавршиш методе учења и боље разумијеш потребе и изазове са којима се наставници свакодневно суочавају. Осим тога, директан контакт са ученицима омогућава ти да унаприједиш вјештине комуникације са ученицима, развијеш способност прилагођавања различитим стиловима учења и истражиш разноврсност образовних потреба унутар школске заједнице.

Неке од основних и средњих школа у којима студенти бораве током хоспитовања су:

  • ОШ „ Георги Стојков Раковски“, Бањалука
  • ОШ „ Бранко Ћопић“, Бањалука
  • ОШ „Змај Јова Јовановић“, Бањалука
  • Гимназија Бањалука
  • Грађевинска школа Бањалука
  • Медицинска школа Бањалука
  • Технолошка школа Бањалука
  • Електротехничка школа „Никола Тесла“ Бањалука

Стручна пракса

Стручна пракса на ПМФ-у је идеална прилика да примијениш своја теоријска знања у реалном радном окружењу. Кроз ову форму обуке, стећи ћеш дубоко искуство у својој области студија, развићеш практичне вјештине и успоствићеш контакте са професионалцима из твоје струке.

Стручна пракса представља мост између учења и реалног живота, гдје студенти усвајају конкретна рјешења проблема, стичу увид у пословне процесе и развијају аспекте свог личног и професионалног развоја. Ово искуство обогаћује студентско образовање и припрема те за успјешан улазак на тржиште рада, обезбјеђујући ти релевантно и цијењено искуство у области.

Препознајући значај Стручне праксе на ПМФ-у се орагнизује на сљедећим Студијским програмима: