Конференције

 • “Први конгрес физичара Босне и Херцеговине“, 2008. године
 • “Како разумјети Универзум: Допринос астрономских и физичких истраживања“, 2009. године
 • “Физика 2010. БЛ“, 2010. године
 • “Сто година од открића атомског језгра“, 2011. године
 • “Савремена математичка физика и њене примјене“, 2014. године
 • “Научна конференција поводом 20 година Природно-математичког факултета из области природних и математичких наука“, 2016.
 • Симпозијум биолога и еколога Републике Српске (СП Биологија, СП Екологија и заштита животне средине), 2005, 2010, 2015, 2020. године
 • Конференција пројекта BLOW-UP, 2017. године
 • Завршна конференција пројекта BLOW-UP, 2019. године
 • „Материјали без граница“ у оквиру RM@Schools пројекта, 2023. године

Семинари

 • „Ремедијација јаловишта и неискоришћена рудна богатства с потенцијалом за нанотехнологију у БиХ“, 2017. године
 • „Синергија индустрије и академије за јачање истраживања у области сировина“, 2018. године
 • Семинар поводом Свјетског дана животне средине „Наука о материјалима у функцији одрживог развоја“, 2019. године
 • „Пут до активног угља у БиХ“, 2019. године
 • „Примарне и секундарне сировине у савременом инжењерству материјала“ 2021. године
 • „Научимо од најбољих: Рјешења за заштиту животне средине у Босни и Херцеговини у будућности“, 2021. године
 • „Примарне и секундарне сировине у савременом инжењерству материјала“ , 2021. године
 • „NanoPol2022“, 2022. године
 • „NanoPol2023“, 2023. године

Радионице

 • „Атомско-молекулске базе података“, 2017. године
 • „Потенцијал за валоризацију црвеног муља у БиХ“ у склопу пројекта RIS-RESTORE 2020. године
 • „Изазов стварања позитивних еколошких навика у раном узрасту“ за наставнике која спада у пројектне активности „Обучи тренера“ “ у оквиру RM@Schools пројекта, 2022. године
 • Радионица на тему развоја и примјене напредних материјала и савремених аналитичких техника, 2023. године

Округли сто

 • „Актуелни трендови развоја мултифункционалних карбонских наночестица и токсиколошки аспект примјене у медицини и индустријском сектору“, 2018. године
 • „Савремене тенденције и примјена карбонских нанотуба“ са колегама из Института „Руђер Бошковић“, 2019. године
 • Округли сто на тему угљеничних наноматеријала у сарадњи са Медицинским факултетом УНИБЛ, 2020. године
 • Округли сто у оквиру ЕРАСМУС+ размјене са СТУ Братислава године