Сарадња са међународним партнерима се остварује кроз научно-истраживачке пројекте и пројекте размјене. У наставку су линкови ка међународним научно-истраживачким институција које су партнери ПМФ-а.