Биологија

Катедра за зоологију, еволуцију и генетику

Катедра за микробиологију и биологију ћелије

Катедра биохемију и молекуларну биологију

 


Географија

1. Катедра за физичку географију и геологију
2. Катедра за друштвену географију и демографију
3. Катедра за регионалну географију
4. Катедра за ГИС и картографију


Екологија и заштита животне средине

Катедра за заштиту животне средине

Катедра за екологију

 


Математика и информатика


Просторно планирање


Техничко васпитање и информатика


Физика

Катедра за експерименталну физику

Катедра за теоријску физику

Катедра за општу физику


Хемија

Катедра за аналитичку хемију

Катедра за неорганску хемију

Катедра за органску хемију

Катедра за физичку хемију