Наставно-научни рад организован је кроз рад катедри. У оквиру сваке катедре дефинисан је предмет научног истраживања, наставни предмети који се у оквиру наставних програма баве наведеном проблематиком, а чине је професори и сарадници из наведене научне области. На ПМФ-у постоје:

 • Катедра за аналитичку хемију

 • Катедра за биохемију и молекуларну биологију

 • Катедра за ботанику

 • Катедра за ГИС и картографију

 • Катедра за друштвену географију, демографију и туризам

 • Катедра за екологију

 • Катедра за експерименталну физику

 • Катедра за заштиту животне средине

 • Катедра за зоологију, генетику и еволуцију

 • Катедра за методику и општу математику

 • Катедра за микробиологију и биологију ћелије

 • Катедра за неорганску и нуклеарну хемију

 • Катедра за општу физику

 • Катедра за органску хемију

 • Катедра за просторно планирање и одрживи развој

 • Катедра за рачунарске и информатичке науке

 • Катедра за регионалну географију

 • Катедра за теоријску математику

 • Катедра за теоријску физику

 • Катедра за физичку географију и геологију

 • Катедра за физичку хемију