Почиње припремна настава на ПМФ-у!


Подсјећамо заинтересоване за упис на ПМФ да припремна настава из математике и хемије почиње у суботу, 11. маја 2024. године.

У овом првом термину припремне наставе из математике биће обрађене области алгебарских израза, функција и пропорција. Настава ће се одржати у учионици број 18, са почетком у 9:00 часова.

У овом првом термину припремне наставе из хемије биће обрађене теме из опште и неорганске хемије – мјерне величине у хемији, периодни систем елемената и структура атома, хемијске везе, теорије киселина и база, оксиди киселина и база. Настава ће се одржати у учионици број 9, са почетком у 10:00 часова.

Припремна настава је бесплатна. Списак наредних термина и тема припремне наставе су доступни на линку.