Припремна настава на ПМФ-у!


Подсјећамо све будуће студенте да ПМФ организује бесплатну припремну наставу из математике и хемије.
Припремна настава је намијењена свим кандидатима који полажу пријемни испит из ових предмета.

**Припремна настава из математике:**

  • 11.05. од 9.00 часова – Алгебарски изрази. Функције. Пропорције;
  • 18.05. од 10.00 часова – Квадратне једначине;
  • 24.05. од 9.00 часова – Тригонометрија;
  • 31.05. од 9.00 часова – Експоненцијалне и логаритамске једначине и неједначине;
  • 08.06. од 9.00 часова – Аналитичка геометрија;
  • 15.06. од 10.00 часова – Комбинаторика.

**Припремна настава из хемије:**

  • 11.05.2024. од 10.00 часова – Општа и неорганска хемија (Мјерне величине у хемији; Периодни систем елемената и структура атома; Хемијске везе; Теорије киселина и база; Оксиди киселина и база;)
  • 18.05.2024. од 10.00 часова – Општа и неорганска хемија (Квантитативни састав раствора; Гасни закони; Хемијске једначине;)
  • 25.05.2024. од 10.00 часова – Органска хемија (Номенклатура органских једињења; Молекулске, емпиријске, структурне формуле и просторна изомерија;)
  • 01.06.2024. од 10.00 часова – Органска хемија (Добијање и реакације органских једињења); Хемија природних производа.

Унаприједи своје знање и припреми се за пријемни испит на најбољи могући начин!
За више информација прати објаве на сајту ПМФ-а, као и нашу инстаграм страницу.