Часописи

Часописи

ПМФ је издавач научног часописа ACTA SCIENTIFICA BALCANICA, који објављује радове из области природних и математичко-рачунарских наука.
Више информација о часопису је доступно на страници часописа.

ПМФ је суиздавач часописа Гласник, који објављује радове из области географије и њених сродних дисциплина.

ПМФ је суиздавач часописа Мат-Кол, који прихвата за публиковање радове из методике наставе математике и информатике, математичког образовања, филозофије и историје математике, теоријске и примјењене математике и информатике везане за наставу, као и оригиналне научне радове из области математике и информатике