Одржана обука студената Туризмологије за Међународни сајам туризма 2024.


Представник туристичке организације Републике Српске Бранка Михајловић, виши стручни сарадник за маркетинг и издаваштво, 26.02.2024. године у просторијама Природно-математичког факултета, студентима Студијског програма географије, смјер Туризмологија је одржала обуку за учешће на Међународном сајму туризма, који ће се одржати од 1. до 3. марта у Бањалуци.

Обука је обухватила упознавање студената са основним елементима припреме и реализације активности на сајму туризма као и постсајамске активности. Студентима су презентоване основне информације за припрему њиховог учешћа у својству информатора на предстојећем „4. Међународном сајму туризма Бања Лука 2024.“

Ангажованост студената на овим манифестацијама омогућава искуство у маркетингу, прилику да се истакну пред будућим послодавцима, али и да изграде корисне контакте за даља усаврашавања у струци.

Аутор текста: проф. др Александра Петрашевић