Студирај биологију на ПМФ-у!


Проучавањем живог свијета који настањује ближу околину, регион или далеке предјеле планете Земље баве се биолози. Ако су предмет твог интересовања, у даљем школовању, различите врсте микроогранизама, гљива, биљака или животиња онда је упис Студијског програма биологија прави избор за тебе. Кроз разноврсне наставне садржаје упознаћеш живи свијет на свим биолошким и еколошким ниовима интеграције, почев од молекуларног преко ћелијског, затим морфо-анатомског, популационог, специјског екосистемског нивоа и на крају на нивоу биосфере. Знање и вјештине на Студијском програму биологија стичу се кроз теоријску, практичну и експерименталну наставу. Посебну драж изучавања биологије чини рад на терену, у разноврсним типовима екосистема, који се организује на крају сваке године студија, али и веома често у склопу израде дипломског рада.

Уколико желиш да стечена знања преносиш на ученике у основним и средњим школама можеш уписати наставни смјер на студијама биологије. Захваљујући групи предмета која је везана за овај смјер стичеш вјештине неопходне за наставничку професију.

Биологију на ПМФ-у можеш студирати на Студијском програму биологија, на општем смјеру гдје постајеш дипломирани биолог (више информације је доступно овдје) или на наставном смјеру гдје постајеш дипломирани професор биологије (више информације је доступно овдје).