Програм развоја рибарства и аквакултуре у Републици Српској


Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци учествује у реализацији пројекта „Програм развоја рибарства и аквакултуре у Републици Српској“.

Основни задатак израде Средњорочног програма развоја рибарства јесте да се кориснику риболовног права пружи увид у стварно стање риболовних вода кроз физичко-хемијске и биолошке карактеристике воде, као и стање ихтиофауне у квалитативном и квантитативном смислу. Истовремено, овим истраживањима добијају се информације о могућности годишње ихтиопродукције по јединици површине или дужине тока, те количина рибе која се може изловити током једне године уз порибљавање и чување риболовних вода. На основу резултата доносе се и мјере заштите риболовне зоне, односно одређених дијелова у њеном оквиру, мјере у циљу повећања степена продукције и повећање могућности риболовне зоне кроз порибљавање. У претходном периоду истраживања су спроведне у сливовима ријека Саве, Уне, Босне и Укрине, a теренска истраживања током 2024. године спроводе се у сливовима Неретве и Требишњице. Истраживањем и израдом програма руководи проф. др Радослав Декић.

Аутор текста: проф. др Радослав Декић, координатор пројекта