Организација и управљање


Организација и управљање

Наша академска заједница је организована кроз студијске програме. Вијеће студијског програма чине наставници и сарадници запослени на том студијском програму. Вијеће студијског програма је одговорно за обликовање курикулума, доноси приједлог одлуке о ангажману наставника и сарадника и пружа смјернице за квалитетну академску праксу. Кроз међусобну сарадњу и дијалог, чланови вијећа доприносе континуираном унапређењу и прилагођавању програма како би одговорили на изазове савремене науке, али и на потребе тржишта рада. По правилу, одлуке донесене од стране Вијећа студијског програма се упућују Научно-наставном вијећу на даљи поступак усвајања.

Са осам студијских програма и мноштвом смјерова, ПМФ пружа богато искуство учења које подстиче разноликост интереса и усмјерава студенте ка постизању индивидуалних циљева. Ова разноликост омогућава нам да стварамо креативно и динамично окружење које подржава мултидисциплинарна истраживања, иновације и континуирану еволуцију у области природних, математичких и информатичких наука.

Више информација о СП можете наћи

овдје.

.