Контакт


Контакт

Природно математички факултет
Младена Стојановића 2
78 000 Бања Лука
Телефон/Факс: +387 51 319 142
infо@pmf.unibl.org

Декан: dekan@pmf.unibl.org
Продекан за наставу: prodekan.nastava@pmf.unibl.org
Продекан за научно-истраживачки рад: prodekan.nir@pmf.unibl.org
СП Биологија: biologija@pmf.unibl.org
СП Географија: geografija@pmf.unibl.org
СП Екологија и заштита животне средине: ekologijaizzs@pmf.unibl.org
СП Математика и информатика: matinf@pmf.unibl.org
СП Просторно планирање: prostorno@pmf.unibl.org
СП Техничко васпитање и информатика: sptehnicko@pmf.unibl.org
СП Физика: fizika@pmf.unibl.org
СП Хемија: sphemija@pmf.unibl.org
Студентска служба: studentska.sluzba@pmf.unibl.org +387 51 304 722
Библиотека: biblioteka@pmf.unibl.org
Рачуноводство: racunovdstvo@pmf.unibl.org