Контакт


Контакт

Координатор за међународну сарадњу: Жељка Остојић

zeljka.ostojic@pmf.unibl.org

erasmus@pmf.unibl.org

На нивоу сваког СП-а постоји академски координатори за међународну размјену студената и особља: