Mисија и визија


Mисија и визија

Међународна сарадња представља темељни стуб развоја и унапређења ПМФ-a. У ери глобализације ПМФ препознаје кључну улогу интернационализације у обезбjеђивању високог квалитета образовања и истраживања. Наша посвећеност међународној сарадњи произлази из увјерења да разноликост и размјена идеја представљају кључну снагу за академски напредак.

Мисија ПМФ-а у контексту међународне сарадње огледа се у стварању глобалне мреже партнера како би се студентима омогућила шира перспектива и приступ најновијим достигнућима у области науке и технологије. Кроз активну сарадњу са врхунским универзитетима и истраживачким институцијама широм свијета, тежимо стварању стимулативног окружења које подстиче међународну мобилност и заједничке истраживачке пројекте.

Визија ПМФ-а је бити препознат као глобални лидер у области природних, математичких и информатичких наука. Кроз међународну сарадњу, желимо да унаприједимо квалитет образовања, промовишемо иновације и истраживачке активности, те да се позиционирамо међу свјетским лидерима у рјешавању глобалних изазова. Наша визија укључује стварање заједнице учења без граница, гдје студенти, наставници и истраживачи дијеле знање и доприносе глобалном научном напретку.