Размјена особља


Размјена особља

Програми размјене за наставно особље пружају прилику професорима и наставницима да проведу одређено вријеме на партнерским универзитетима, гдје могу размијенити своја знања и искуства са колегама из других образовних система. Размјена наставног особља доприноси успостављању нових и јачању постојећих веза са истраживачким институцијама широм свијета. Успјешно реализовани програми размјене утичу на побољшање квалитета образовања и реформе универзитетске заједнице.

Наставно особље може да користи различите програме размјене. Програм који нуду највише могућности за размјену је Erasmus+ (KA107) – Међународна кредитна размјена. Неколико успјешно реализованих размјена академског особља показује да је за Факултет изузетно корисно да се наставници пријављују на ове програме и у наредном периоду. Као и код програма размјене студената, пријаве за програме мобилности особља у оквиру Erasmus+ (KA107) програма се врше на основу отворених позива на самом факултету или на основу позива на нивоу читавог Универзитета.

Академско особље може да користи и друге програме размјене, као што су CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) мрежа, FULBRIGHT програм и друге.